Retourbeleid

RETOURBELEID

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Mits de artikelen ongedragen, in goede staat en in de originele verpakking worden geroutineerd. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Studio C , Luxemburglaan 160, 2711 EH Zoetermeer, Nederland, info@studiocshop.nl) via een e-mail op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Dit is niet verplicht.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je de betalingen van je producten teruggestort op je rekening. De verzend-en retour kosten zijn voor eigen rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Studio C , Luxemburglaan 160, Zoetermeer, Nederland, info@studiocshop.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.